Partisk.nu använder sig av cookies för att kunna anpassa tjänsten efter besökarens behov, hantera quiz, anpassa sidan och samla in anonym statistik. Vi använder inga tredjepartscookies och lämnar varken ut eller sparar uppgifter om besökare.

Vi sparar inga personuppgifter utan uttalat samtycke och anonymiserar loggar.

Läs mer om våran dataskyddspolicy.

Stora quizen

A-kassan ska baseras på den arbetslöses inkomst

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig
Detta kallas inkomstbortfallprincipen och innebär att en arbetslös person får ersättning baserad på sin inkomst istället för att alla får lika stor ersättning.

A-kassan ska skötas av facket

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig
Alternativet till detta är att a-kassan sköts av staten.

A-kassan ska vara obligatorisk

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig
En obligatorisk a-kassa sitter ofta ihop med att a-kassan ska skötas av staten.

Aborter ska tillåtas i hela EU

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig
I flera EU-länder har invånarna ej rätt till fri och säker abort.

Administrationen för lärare ska minska

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig

Alkoholmonopolet ska avskaffas

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig

Alkoholskatten ska höjas

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig
Förespråkarna menar att högre skatt leder till mindre försäljning och mindre konsumtion, vilket de ser som önskvärt eftersom alkoholen kostar samhället stora summor i sina skadeverkningar. Genom högre skatteuttag kan alkoholskatten bekosta mer av dessa kostnader. Motståndarna anser att det bara är måttlighetsdrickarna som skulle minska sin konsumtion. De verkliga problemen skulle inte lösas, eftersom de beroende skulle köpa sin alkohol ändå. Smuggling och olaglig egentillverkning skulle antagligen också öka.

Alla elever ska ha tillgång till gratis läxhjälp

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig

Alla gymnasieprogram ska leda till högskolebehörighet

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig
Motståndarna menar att man ska kunna göra ett snabbare vägval till ett yrke om man går en yrkesutbildning där elever inte behöver läsa ”onödiga” teoriämnen. Förespråkarna är rädda för att studenter väljer bort något som skapar en återvändsgränd om man skulle ångra sig senare i livet. Valet sker tidigt och unga människor kan ha svårt att veta hur de ska göra sina val så tidigt.

Alla länder som uppfyller EU:s krav ska kunna bli medlemmar

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig
Kraven omfattar bland annat vissa bestämmelser om demokrati och mänskliga rättigheter.

Andra sjuklöneveckan ska betalas av staten

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig
Detta skulle betyda att en anställd får första veckan som sjuk betald av företaget och efter det sjuklön av staten.

Anonymitet ska vara en grundläggande rättighet

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig

Antalet friskolor ska begränsas

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig
Frågan hänger samman med hur man ser på vinst i välfärdssektorn. Kritikerna pekar på hur vissa ägare har berikat sig själva och sålt vidare till oseriösa riskkapitalbolag. Ofta har elever och personal fått sitta emellan när skolor sedan lagts ner som ”olönsamma”.

Arbetsgivaravgiften ska sänkas

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig
Företag betalar arbetsgivaravgift för alla sina anställda. I den ingår bland annat avgift för pension, sjukförsäkring och föräldrarförsäkring.

Arbetskraftsinvandringen ska vara behovsprövad

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig
Det skulle betyda att arbetskraftsinvandring endast tillåts när det råder brist på en viss typ av arbetskraft.

Arbetslivserfarenhet ska kunna ge behörighet till högskola

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig

Arbetslösa måste söka jobb i hela landet från första dagen

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig
Det betyder att en arbetslös måste ta ett jobb oavsett vart i Sverige det ligger.

Arrangörer av evenemang ska ersätta polisen för bevakning

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig

Asylsökande och papperslösa barn ska ha rätt till sjukvård på samma vilkor som svenska barn

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig

Asylsökande ska ha rätt att pröva sitt ärende i domstol

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig
Förespråkarna anser att det nuvarande systemet inte fungerar på ett rättssäkert sätt utan är ren myndighetsutövning.

Asylvisum ska kunna sökas utanför EU:s gränser

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig
EU har en mängd ambassader runt om i världen. Detta förslag skulle göra det möjligt att söka asyl i ett EU-land utan att befinna sig på plats. EU har även tillfälliga kontor i flyktinglänger där man då skulle kunna söka asyl genom.

Avskaffa höga roamingavgifter i EU

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig
Roamingavgift är en avgift som tas ut när man ringer, sms:ar eller använder datatrafik utomlands. Avgiften är ofta mycket högre än vad den är i hemlandet.

Azofärgämnen ska förbjudas

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig
"Azofärgämnen är en grupp färgämnen som alla innehåller en kemisk grupp, som kallas för azo. De är syntetiska, vilket innebär att de framställs kemiskt." -Livsmedelsverket

Barn till arbetslösa ska få bättre tillgång till fritidsverksamhet

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig
Tanken bakom förslaget är så att föräldrarna ska kunna lägga ner mer tid på att söka jobb.

Barn till arbetslösa ska få bättre tillgång till förskola

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig
Detta för att arbetslösa ska få mer tid att söka jobb.

Barn under 18 år ska kunna ingå äktenskap

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig

Barnaga ska förbjudas i hela EU

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig

Barnkonvention ska förbli svensk lag

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig
Barnkonventionen antogs av FN:s generalförsamling den 20 november 1989 och går igenom fyra huvudprinciper som alla barn ska ha rätt till.
http://unicef.se/barnkonventionen

Befintliga kärnreaktorer ska få ersättas

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig

Bensinskatten ska höjas

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig

Bensinskatten ska sänkas

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig

Bisfenol A ska förbjudas

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig
"Bisfenol A finns framförallt i plastprodukter som CD- och DVD-skivor, tandfyllningsmaterial, kameraskal, epoxyfärger, epoxylim, tryckfärger och kopieringspapper. Bisfenol A finns också i olika typer av matbehållare, till exempel konservburkar, enstaka artiklar för mikrovågsvärmning, genomskinliga pipmuggar och förvaringskärl samt hårda vattenflaskor som används vid sport. Det är inte längre tillåtet att sälja nappflaskor av polykarbonat eller förpackningar med lack och ytskikt som innehåller bisfenol A till barn upp till tre års ålder." -Livsmedelsverket

Biståndet till andra länder ska minska

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig
Bistånd är pengar som ges till andra länder i syfte att bland annat minska fattigdom, öka demokrati och hållbar utveckling. De som är biståndskritiska pekar på problem med korruption och maktmissbruk samt att biståndet i många fall förhindrar människor att ta tag i sina egna problem och själva lösa dem. De positiva menar att vi måste hjälpa till av moraliska och etiska skäl.

Bortre gränsen i sjukförsäkringen ska tas bort

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig
Detta innebär att man mister sjukpenningen efter 550 dagar.

Bristande tillgänglighet ska ses som diskriminering

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig

CSN ska avvecklas

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig
Motion 2012/13:Ub308 i riksdagen "Avveckling av CSN samt avskaffande av fribeloppet" vill att CSN avvecklas. Istället ska banker och andra kreditinstitut ta över administrationen av studiemedel.

Datalagringsdirektivet ska upphävas

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig
Datalagringsdirektivet är en lag som idag finns i Sverige och EU som innebär att all elektronisk kommunikation (t.ex sms, telefonsamtal, mail m.m) skall lagras i minst 6 månader.

Den särskilda terroristlagstiftningen ska avskaffas

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig
Den särskilda terroristlagstiftningen gör att vissa grova brott klassas som terrorism och får en annan straffskala.

Det ska vara möjligt att läsa upp betyg på komvux

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig

Det ska vara samma skatt på pension och lön

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig
Pensionen är en inkomst som man får efter att man slutat lönearbeta. Man har själv betalat in till sin pension genom att avstå delar av lönen. För de flesta innebär pensioneringen en halvering av den inkomst man hade när man arbetade. Därför tycker många att skatten bör vara lägre på pensionen än på lönen man har när man arbetar.

Drift och underhåll av Sveriges järnvägar ska förstatligas

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig
En återreglering av järnvägen skulle innebära att endast staten får nyttja stambanorna för kommersiell trafik.

EU ska avskaffa sommartid och vintertid

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig

EU ska få bestämma över snusets användning i enskilda länder

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig

EU ska ha en gemensam asylpolitik

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig

EU ska införa gemensamt pantsystem

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig

EU ska kunna tvinga medlemsländer att ta emot flyktingar

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig

EU ska utvecklas mot en federation

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig
En federation, förbundsstat eller politisk union är en sammanslutning av självbestämmande stater. Om EU blev en federation skulle det innebära att mer makt flyttas bort från medlemsländerna. Exempel på federationer är USA, Ryssland och Australien.

EU ska verka för ett globalt klimatavtal

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig

EU:s gemensamma jordbrukspolitik ska avregleras

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig

EU:s makt över medlemsländerna ska minska

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig

Elbolagens möjligheter att teckna tillsvidareavtal ska begränsas

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig
Tillsvidareavtal är dyrare än både rörliga och fasta avtal. En kund får ett tillsvidareavtal när det inte tecknats något annat avtal.

Elever på SFI ska kunna ansöka om SFI-bonus

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig
"Sfi-bonus är en ersättning till vissa studerande inom svenska för invandrare (sfi). Det är kommunen som informerar, tar emot ansökningar och betalar ut sfi-bonus. Skolverket ersätter sen kommunernas kostnader genom statsbidrag." -Skolverket

Elever ska kunna stängas av temporärt från grundskolan

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig

Ensamstående ska ha rätt till assisterad befruktning

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig

Estetiska ämnen ska vara obligatoriskt på gymnasiet

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig
Idag är det inte obligatoriskt att läsa estetiska ämnen på gymnasiet

Ett tredje juridiskt kön ska införas

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig
Detta skulle göra att en person kan identifiera sig som man, kvinna eller övrigt/annat till exempel vid kontakt med myndigheter.

Euparlamentet ska ha endast ett säte

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig
Idag har euparlamentet säte i både Bryssel och Strasbourg där euparlamentarikerna måste pendla mellan städerna en gång i månaden.

FRA-lagen ska avvecklas

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig
FRA-lagen innebär i korthet att Försvarets radioanstalt (FRA), ges rätt att bedriva signalspaning på kabelburen trafik, som passerar Sveriges gränser.

Fas 3 ska avskaffas

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig
Fas 3 innebär att personer som varit arbetslösa i mer än 450 dagar erbjuds sysselsättning hos en anordnare som utses av Arbetsförmedlingen. Läs mer om Fas 3.

Femte jobbskatteavdraget ska avskaffas

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig
Det femte jobbskatteavdraget är en skattesänkning på arbete.

Fildelning av upphovsrättsskyddat material för privat bruk ska vara tillåtet

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig
Fildelning omfattar både upp- och nedladdning av filer.

Finansiella transaktioner ska beskattas

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig

Flyktingar som riskerar att förföljas på grund av sexuell läggning eller könsidentitet ska ha rätt till asyl

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig

Fribeloppet ska avskaffas

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig
Detta förslag skulle innebära att en student kan jobba hur mycket som helst utan att studiemedlet sänks.

Friskolor och kommunala skolor ska ha samma villkor

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig

Friskolor ska få gå med vinst

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig

Förlängd skolplikt för elever som inte når målen ska införas

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig
En elev som inte klarar av målen efter årskurs 9 ska få förlängd skolplikt.

Förmögenhetsskatten ska återinföras

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig
Förmögenhetsskatt är en löpande beskattning av förmögenhet, baserad på förmögenhetens storlek oberoende av dess avkastning. Denna form av skatt avskaffades i Sverige år 2007.

Försittning ska få användas i skolor

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig
Försittning är som kvarsittning fast innan skolan börjar. Vissa vill även att föräldrarna ska sitta med under försittningen.

Förskoleklass ska vara obligatorisk

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig

Förskolor med konfessionell inriktning ska få vara kvar

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig

Försvaret ska få mindre resurser

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig

Försvaret ska vara alliansfritt

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig

Försörjningskravet på invandrare för att tillåta anhöriginvandring ska skärpas

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig
Sedan 2010 måste personer som redan befinner sig i Sverige visa att hen kan försörja sig själv innan anhöriga får komma in i landet.

Föräldrapenningen ska höjas

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig
Föräldrapenningen är den ersättning föräldrar får för att vara hemma i samband med barns födelse och vid vårdnad av små barn.

Föräldrapenningen ska vara kvoterad

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig
Idag är föräldrarpenningen kvoterad så att varje förälder har ett visst antal dagar öronmärkta som inte går att överlåta till den andra föräldern.

Föräldrar ska ha rätt till barnomsorg på obekväm arbetstid

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig

Gymnasiet ska vara obligatoriskt till 18 års ålder

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig

Gårdsförsäljning av alkohol ska vara tillåtet

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig

Halalslakt ska vara förbjudet

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig
Halalslakt innebär att man slaktar djur enligt en traditionell muslimsk sed.

Hela eller delar av Vattenfall ska privatiseras

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig

Hets mot folkgrupp ska omfatta även könsidentitet

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig
Idag gäller hets mot folkgrupp endast när det handlar om ras, hudfärg, nationellt eller etiskt ursprung, religion och sexuell läggning. Den täcker t ex inte hets mot transsexuella.

Homosexuella ska få adoptera barn

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig
Detta gäller t ex vid adoption och inseminering.

Höga nivåer av transfetter i livsmedel ska förbjudas

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig

Ickemedicinsk omskärelse av barn ska vara tillåtet

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig

Instegsjobb ska avskaffas

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig
Instegsjobb innebär att nyanlända kan få upp till 80% av lönen betald av staten.

Invandringen ska minska

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig

Ipred-lagen ska rivas upp

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig
Lagen handlar bland annat om att en rättighetshavare ska kunna begära ut vem som har ett visst IP-nummer från internetleverantören.

Kameraövervakning i skolor ska vara tillåten

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig

Kostnader för tandvård ska ingå i samma högkostnadsskydd som sjukvård

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig
Högkostnadsskydd är en allmän förmån som innebär att man blir skyddad från alltför höga egna utgifter för sjukvård. Högkostnadsskyddet omfattar alla svenska medborgare.

Kunskap om jämställdhet ska ingå i lärarutbildningen

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig

Kvinnor ska ha rätt till lagliga och säkra aborter

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig

Kvotering ska kunna användas

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig
"Kvotering är en särbehandling som innebär att en andel av positionerna på till exempel en arbetsplats, en beslutande församling eller en utbildning, reserveras för en speciell grupp. Begreppet syftar framför allt på kvotering grundad på egenskaper som kön, hudfärg, etnicitet, funktionsnedsättning eller samhällsklass." -Wikipedia

Kärnkraften ska avvecklas

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig

Kärnkraften ska byggas ut

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig

LAS ska grundas på kompetens istället för anställningstid

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig

Lag Om Valfrihetssystem inom äldrevården ska införas i alla kommuner

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig
Lagen om valfrihetssystem (LOV) trädde i kraft den 1 januari 2009. LOV reglerar vad som ska gälla när upphandlande myndigheter konkurrensutsätter delar av sin verksamhet genom att överlåta till brukaren att välja utförare bland leverantörer i ett valfrihetssystem. - Konkurrensverket

Landstingen ska kunna införa sprututbytesprogram

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig
"Sprutbyte (sprututbytesverksamhet) är en verksamhet där använda sprutor och kanyler byts ut mot nya, oanvända, i syfte att förebygga spridning av hivinfektion och andra blodburna infektioner bland personer som missbrukar narkotika."

Lex Laval ska rivas upp

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig
Lex Laval handlar om att facket inte ska få hindra tillfällig arbetskraft så länge minimireglerna uppfylls.

Lägstanivån i a-kassan ska höjas

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig
Lägstanivån i a-kassan är den minsta ersättningen en arbetslös kan få ut.

Lärare och förskollärare ska ha samma legitimation

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig

Lärare ska få högre lön

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig

Lärare ska förbjudas från att bära heltäckande slöja

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig

Lärarnas löner ska kunna skilja sig mer

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig
Till exempel skulle lärare som gör bra ifrån sig få en högre lön.

Lärlingsanställning ska bli en ny anställningsform

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig
Lärlingsanställning är ett sätt att överlätta övergången mellan gymnasiet och arbetslivet för elever.

Läxor ska avskaffas i skolan

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig

Marknadshyror ska införas

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig
Marknadshyror skulle innebära att marknaden skulle få sätta vilken hyra de vill på hyresrätter och på så sätt öka rörligheten på bostadsmarknaden.

Meddelarskyddet ska gälla friskolor och privat omsorg

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig

Minimiskatten för alkohol ska höjas i EU

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig

Moderskapspresumtion ska införas där en kvinna som är gift med en kvinna föder barn

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig
Detta skulle innebära att båda anses som likvärdiga föräldrar.

Modersmålsundervisning ska vara en rättighet

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig

Monarkin ska avskaffas

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig
Monarki innebär för Sverige att vi har en kung eller drottning som statschef.

Nationella prov ska rättas centralt eller av en annan skola

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig
För att betyg på nationella prov ska sättas lika mellan olika skolor finns det förslag på de ska rättas av personer på andra skolor än där provet skrivits, alternativt rättas centralt.

Normalarbetstiden ska sänkas

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig
Arbetstiden sänks i så fall från dagens 40 timmar i veckan till 35 eller 30 timmar.

Nytillverkade bilar ska utrustas med alkolås

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig
Med alkolås kan inte en onykter person starta bilen, och på så sätt förhindras personen att köra rattfull.

Obedövad kastrering av smågrisar ska förbjudas

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig

Offentlighetsprincipen ska gälla företag vars verksamhet betalas med skattemedel

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig

Papperslösa flyktingar ska ha rätt till betald vård

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig
Vården skulle då betalas av svenska staten.

Papperslösa flyktingbarn ska ha rätt till skolgång

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig
En person som vistas illegalt i ett land kallas papperslös.

Patienter ska ha rätt till dödshjälp

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig

Pelare 1 ska avskaffas

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig
Pelare 1 är ett gårdsstöd i EU för de som brukar jordbruksmark.

Polisen ska få använda brottsprovokation

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig
Brottsprovokation innebär att polisen till exempel skulle få ta initiativ till ett brott för att avslöja andra brott eller brottslingar.

Polisutbildningen ska bli till en högskoleutbildning

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig

Rattfyllerister ska få hårdare straff

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig

Receptfria läkemedel ska kunna köpas i vanliga affärer

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig

Registrerade partnerskap och samkönade äktenskap ska erkännas i hela EU

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig

Reglerna kring barnbidrag ska bli könsneutrala

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig

Religiösa inslag i skolan ska vara tillåtet

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig
Detta kan t ex innebära att skolavslutningen hålls av en präst i kyrkan eller att bön är en del av undervisningen.

Riksinternat ska jämställas med vanliga friskolor

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig
Idag har Sveriges tre riksinternat Sigtunaskolan, Grennaskolan och Lundsbergs skola ett särskilt stadsbidrag som inte vanliga friskolor har. Riksinternat har dessutom rätt att ta ut avgifter av sina elever. Detta förslag skulle betyda att riksinternat inte får stadsbidrag och inte får ta ut extra avgifter.

Rot-avdraget ska avskaffas

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig
Rot-avdraget är en skatterabatt som man kan utnyttja när man bygger om eller renoverar.

Rut-avdraget ska avskaffas

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig

Rösträttsåldern ska sänkas

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig

Samtal ska erbjudas före och efter abort

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig

Sexköpslagen ska avskaffas

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig
Sexköpslagen säger att man inte får köpa sexuella tjänster.

Sexuella handlingar som inte bygger på samtycke ska vara olagliga

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig
Samtycke till sexuella handlingar innebär att de inblandade försäkrar sig om att alla vill ha sex.

Skatteavdrag för gåvor till ideella organisationer ska tillåtas

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig

Skatten på pension ska sänkas

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig

Skolan ska förstatligas

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig
De som vill förstatliga skolan, alltså ge staten ansvaret, anser att det är det enda sättet att garantera likvärdigheten mellan alla landets skolor och utbildningar. Det finns också ett stort missnöje med hur kommunerna har hanterat sitt ansvar efter kommunaliseringen 1991. Många tror att staten skulle kunna ge tillbaka statusen och höja lönerna för lärarna, och det vore en tydlig markering av att utbildning är en mycket viktig angelägenhet för alla om staten tog tillbaka ansvaret.

Skolk ska skrivas in i betyget

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig

Statliga museer ska ha fri entré

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig

Sterilisering ska vara ett krav för könsbyte

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig
Kravet på sterilisering för att byta juridiskt kön och göra könskorrigerande ingrepp har nyligen avskaffats. I dagsläget gäller krav på att vara ogift, samt att vara svensk medborgare.

Straffet för grovt vapenbrott ska höjas

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig

Straffet för hot mot politiker ska skärpas

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig

Straffet för penningtvätt ska skärpas

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig
Penningtvätt är när man gör om "svarta" pengar så att de ser ut som de tagits emot på ett lagligt sätt.

Studiebidraget ska höjas

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig

Surrogatmödraskap ska vara tillåtet

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig

Sverige ska delta i NATO:s snabbinsatsstyrkor

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig

Sverige ska delta i fredsbevarande operationer

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig

Sverige ska exportera vapen

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig

Sverige ska få ett permanent undantag från att införa euron

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig
Motivationen bakom förslaget är att säkerställa att Sverige inte tvingas införa euron mot folkets vilja.

Sverige ska gå med i NATO

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig

Sverige ska gå med i europluspakten

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig
Europluspakten syftar till att garantera euroomrdets stabilitet genom att samordna den ekonomiska politiken.

Sverige ska gå ur EU

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig

Sverige ska hålla fler folkomröstningar

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig

Sverige ska införa euro som valuta

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig

Sverige ska investera i höghastighetståg

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig

Sverige ska kunna sälja vapen till diktaturer

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig

Sverige ska samarbeta med NATO

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig

Sverige ska verka för att dödsstraff ska avskaffas i hela världen

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig

Sverige ska verka för en tvåstatslösning med Israel och Palestina

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig

Sveriges bistånd ska uppgå till minst 1% av BNP

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig

TV-avgiften ska betalas via skattesedeln

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig

TV-licensen ska avskaffas

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig

Taket i a-kassan ska höjas

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig
Taket i a-kassan är den högsta ersättningen en arbetslös kan få.

Taket i sjukförsäkringen ska höjas

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig

Tandvård ska ingå i sjukförsäkringen

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig

Tiggeri ska förbjudas

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig

Turkiet ska tillåtas gå med i EU

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig
En förutsättning för detta är att Turkiet uppfyller de krav som finns på medlemsländer som vill gå med i EU.

Tvångsäktenskap ska förbjudas

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig
Idag är tvångsäktenskap inte olagligt om det inte sker via hot eller människorov.

Underhållsstödet ska höjas

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig
"Underhållsstöd betalas ut av Försäkringskassan (FK) till en förälder som är vårdnadshavare och bor ensam med barnet (är folkbokförd med barnet), om den andra föräldern inte betalar underhållsbidrag eller betalar ett underhåll som är lägre än 1 273 kronor per månad."
-Wikipedia/Underhållsstödet

Utbildning på universitet och högskola ska vara avgiftsfri för utomeuropeiska studenter

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig

Utländska studenter ska kunna söka arbetstillstånd efter examen

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig
Det skulle göra det möjligt för studenter att bo kvar och jobba i Sverige efter sin examen.

Vetorätten i FN för de permanenta medlemmarna ska tas bort

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig

Vinster i välfärden ska vara tillåtet

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig

Värnplikten ska avskaffas

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig
Värnplikt innebär att en viss del av befolkningen är skyldiga att tjänstgöra i landets försvar. De som önskar värnplikten tillbaka anser att det nuvarande systemet med en sorts yrkesarmé har lett till att Sverige inte längre kan försvaras, utan att den militära styrkan mest använts för uppdrag utomlands.

Vårdnadsbidraget ska avskaffas

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig

Vårdnadsbidraget ska höjas

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig

Whistleblowers ska skyddas

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig

Antal djurskyddskontroller ska öka

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig
En djurskyddskontroll är när Länsstyrelsen gör en så kallad ispektion av djurägare för att se så de följer djurskyddslagstiftningen.

Det ska vara nolltolerans mot mobbning

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig

Direktstödet till lantbrukare ska minska

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig

En civilkuragelag ska införas

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig
En civilkuragelag skulle innebära att det blir straffbart att passivt se på när en person befinner sig i nöd.

En djurvälfärdsersättning ska införas

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig
En djurvälfärdsersättning är en kompensation för ökade kostnader när djurens välfärd höjs.

En europeisk åklagarmyndighet ska skapas

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig

En författningsdomstol ska inrättas

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig

En gemensam koldioxidskatt i EU ska införas

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig

Ett europeiskt FBI ska skapas

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig

Fler marina reservat ska införas

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig

Fler statliga företag ska förstatligas

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig

Krav i svenska språket för medborgarskap ska införas

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig

Könsneutral föräldraskapspresumtion ska införas

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig

Medborgarlön ska införas

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig
Medborgarlön innebär att alla medborgare får en grundlön utan motprestation. Detta skulle till viss del ersätta A-kassa, föräldrapenning, socialbidrag och studiebidrag.

Möjligheten till verkliga livstidsstraff ska införas

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig

Personvalsspärren ska sänkas

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig

Reglerna kring anhöriginvandring ska skärpas

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig
Det finns förslag på att kraven för anhörighetsinvandring ska gälla flera än de gör idag.

Reklam som riktas till barn ska förbjudas

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig

Uthyrning av privatbostäder i andra hand ska bli enklare

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig

Ämnesundervisning i skolan ska vara enbart på svenska

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig
Med det menar man att vanlig undervisning ej ska ges på andra språk än svenska

Åldern för allmän förskola ska sänkas

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig
Idag är åldern för allmän förskola 3 år. Förslag finns på att minska den till 2 eller 1 år.

Åldersgränsen för starta-eget-bidrag ska sänkas

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig
Starta-eget-bidrag är ett bidrag så att den som är arbetslös, eller riskerar att bli det, kan få ekonomiskt stöd vid start av näringsverksamhet. Idag är åldersgränsen 25 år.