Partisk.nu använder sig av cookies för att kunna anpassa tjänsten efter besökarens behov, hantera quiz, anpassa sidan och samla in anonym statistik. Vi använder inga tredjepartscookies och lämnar varken ut eller sparar uppgifter om besökare.

Vi sparar inga personuppgifter utan uttalat samtycke och anonymiserar loggar.

Läs mer om våran dataskyddspolicy.

Skola och Utbildning

Administrationen för lärare ska minska

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig

Alla elever ska ha tillgång till gratis läxhjälp

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig

Alla gymnasieprogram ska leda till högskolebehörighet

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig
Motståndarna menar att man ska kunna göra ett snabbare vägval till ett yrke om man går en yrkesutbildning där elever inte behöver läsa ”onödiga” teoriämnen. Förespråkarna är rädda för att studenter väljer bort något som skapar en återvändsgränd om man skulle ångra sig senare i livet. Valet sker tidigt och unga människor kan ha svårt att veta hur de ska göra sina val så tidigt.

Barn till arbetslösa ska få bättre tillgång till fritidsverksamhet

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig
Tanken bakom förslaget är så att föräldrarna ska kunna lägga ner mer tid på att söka jobb.

CSN ska avvecklas

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig
Motion 2012/13:Ub308 i riksdagen "Avveckling av CSN samt avskaffande av fribeloppet" vill att CSN avvecklas. Istället ska banker och andra kreditinstitut ta över administrationen av studiemedel.

Det ska vara möjligt att läsa upp betyg på komvux

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig

Elever på SFI ska kunna ansöka om SFI-bonus

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig
"Sfi-bonus är en ersättning till vissa studerande inom svenska för invandrare (sfi). Det är kommunen som informerar, tar emot ansökningar och betalar ut sfi-bonus. Skolverket ersätter sen kommunernas kostnader genom statsbidrag." -Skolverket

Elever ska kunna stängas av temporärt från grundskolan

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig

Estetiska ämnen ska vara obligatoriskt på gymnasiet

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig
Idag är det inte obligatoriskt att läsa estetiska ämnen på gymnasiet

Friskolor ska få gå med vinst

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig

Försittning ska få användas i skolor

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig
Försittning är som kvarsittning fast innan skolan börjar. Vissa vill även att föräldrarna ska sitta med under försittningen.

Förskoleklass ska vara obligatorisk

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig

Förskolor med konfessionell inriktning ska få vara kvar

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig

Lärare och förskollärare ska ha samma legitimation

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig

Lärare ska förbjudas från att bära heltäckande slöja

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig

Modersmålsundervisning ska vara en rättighet

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig

Nationella prov ska rättas av lärare som inte känner eleven

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig

Papperslösa flyktingbarn ska ha rätt till skolgång

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig
En person som vistas illegalt i ett land kallas papperslös.

Religiösa inslag i skolan ska vara tillåtet

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig
Detta kan t ex innebära att skolavslutningen hålls av en präst i kyrkan eller att bön är en del av undervisningen.

Skolan ska förstatligas

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig
De som vill förstatliga skolan, alltså ge staten ansvaret, anser att det är det enda sättet att garantera likvärdigheten mellan alla landets skolor och utbildningar. Det finns också ett stort missnöje med hur kommunerna har hanterat sitt ansvar efter kommunaliseringen 1991. Många tror att staten skulle kunna ge tillbaka statusen och höja lönerna för lärarna, och det vore en tydlig markering av att utbildning är en mycket viktig angelägenhet för alla om staten tog tillbaka ansvaret.

Skolk ska skrivas in i betyget

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig

Utbildning på universitet och högskola ska vara avgiftsfri för utomeuropeiska studenter

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig

Barn till arbetslösa och föräldralediga föräldrar ska ha rätt till heltid i förskolan

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig

Ämnesundervisning i skolan ska vara enbart på svenska

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig
Med det menar man att vanlig undervisning ej ska ges på andra språk än svenska

Åldern för allmän förskola ska sänkas

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig
Idag är åldern för allmän förskola 3 år. Förslag finns på att minska den till 2 eller 1 år.