Partisk.nu använder sig av cookies för att kunna anpassa tjänsten efter besökarens behov, hantera quiz, anpassa sidan och samla in anonym statistik. Vi använder inga tredjepartscookies och lämnar varken ut eller sparar uppgifter om besökare.

Vi sparar inga personuppgifter utan uttalat samtycke och anonymiserar loggar.

Läs mer om våran dataskyddspolicy.

Klimat och miljö

Azofärgämnen ska förbjudas

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig
"Azofärgämnen är en grupp färgämnen som alla innehåller en kemisk grupp, som kallas för azo. De är syntetiska, vilket innebär att de framställs kemiskt." -Livsmedelsverket

Bensinskatten ska höjas

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig

Bensinskatten ska sänkas

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig

Bisfenol A ska förbjudas

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig
"Bisfenol A finns framförallt i plastprodukter som CD- och DVD-skivor, tandfyllningsmaterial, kameraskal, epoxyfärger, epoxylim, tryckfärger och kopieringspapper. Bisfenol A finns också i olika typer av matbehållare, till exempel konservburkar, enstaka artiklar för mikrovågsvärmning, genomskinliga pipmuggar och förvaringskärl samt hårda vattenflaskor som används vid sport. Det är inte längre tillåtet att sälja nappflaskor av polykarbonat eller förpackningar med lack och ytskikt som innehåller bisfenol A till barn upp till tre års ålder." -Livsmedelsverket

EU ska införa gemensamt pantsystem

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig

EU ska verka för ett globalt klimatavtal

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig

Fordonsskatten ska baseras mer på bilens koldioxidutsläpp än idag

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig

Kärnkraften ska avvecklas

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig

Kärnkraften ska byggas ut

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig

Staten ska främja ekologiska livsmedel

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig

Uranbrytning skall vara tillåtet i Sverige

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig

En gemensam koldioxidskatt i EU ska införas

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig