Partisk.nu använder sig av cookies för att kunna anpassa tjänsten efter besökarens behov, hantera quiz, anpassa sidan och samla in anonym statistik. Vi använder inga tredjepartscookies och lämnar varken ut eller sparar uppgifter om besökare.

Vi sparar inga personuppgifter utan uttalat samtycke och anonymiserar loggar.

Läs mer om våran dataskyddspolicy.

Invandring och integration

Alla kommuner ska ta emot ensamkommande barn

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig

Arbetskraftsinvandringen ska vara behovsprövad

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig
Det skulle betyda att arbetskraftsinvandring endast tillåts när det råder brist på en viss typ av arbetskraft.

Asylsökande och papperslösa barn ska ha rätt till sjukvård på samma vilkor som svenska barn

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig

Asylsökande ska ha rätt att pröva sitt ärende i domstol

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig
Förespråkarna anser att det nuvarande systemet inte fungerar på ett rättssäkert sätt utan är ren myndighetsutövning.

EU ska ha en gemensam asylpolitik

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig

EU ska kunna tvinga medlemsländer att ta emot flyktingar

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig

Elever på SFI ska kunna ansöka om SFI-bonus

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig
"Sfi-bonus är en ersättning till vissa studerande inom svenska för invandrare (sfi). Det är kommunen som informerar, tar emot ansökningar och betalar ut sfi-bonus. Skolverket ersätter sen kommunernas kostnader genom statsbidrag." -Skolverket

Försörjningskravet på invandrare för att tillåta anhöriginvandring ska skärpas

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig
Sedan 2010 måste personer som redan befinner sig i Sverige visa att hen kan försörja sig själv innan anhöriga får komma in i landet.

Instegsjobb ska avskaffas

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig
Instegsjobb innebär att nyanlända kan få upp till 80% av lönen betald av staten.

Invandringen ska minska

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig

Papperslösa flyktingar ska ha rätt till betald vård

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig
Vården skulle då betalas av svenska staten.

Krav i svenska språket för medborgarskap ska införas

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig

Reglerna kring anhöriginvandring ska skärpas

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig
Det finns förslag på att kraven för anhörighetsinvandring ska gälla flera än de gör idag.