Partisk.nu använder sig av cookies för att kunna anpassa tjänsten efter besökarens behov, hantera quiz, anpassa sidan och samla in anonym statistik. Vi använder inga tredjepartscookies och lämnar varken ut eller sparar uppgifter om besökare.

Vi sparar inga personuppgifter utan uttalat samtycke och anonymiserar loggar.

Läs mer om våran dataskyddspolicy.

Hälsa och Vård

Abort efter den 12:e veckan ska kräva tillstånd från Socialstyrelsen

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig

Aborter ska tillåtas i hela EU

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig
I flera EU-länder har invånarna ej rätt till fri och säker abort.

Alkoholmonopolet ska avskaffas

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig

Alkoholskatten ska höjas

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig
Förespråkarna menar att högre skatt leder till mindre försäljning och mindre konsumtion, vilket de ser som önskvärt eftersom alkoholen kostar samhället stora summor i sina skadeverkningar. Genom högre skatteuttag kan alkoholskatten bekosta mer av dessa kostnader. Motståndarna anser att det bara är måttlighetsdrickarna som skulle minska sin konsumtion. De verkliga problemen skulle inte lösas, eftersom de beroende skulle köpa sin alkohol ändå. Smuggling och olaglig egentillverkning skulle antagligen också öka.

Asylsökande och papperslösa barn ska ha rätt till sjukvård på samma vilkor som svenska barn

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig

Azofärgämnen ska förbjudas

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig
"Azofärgämnen är en grupp färgämnen som alla innehåller en kemisk grupp, som kallas för azo. De är syntetiska, vilket innebär att de framställs kemiskt." -Livsmedelsverket

Barn och ungdomar under 19 år ska få avgiftsfri primärvård

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig

Bisfenol A ska förbjudas

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig
"Bisfenol A finns framförallt i plastprodukter som CD- och DVD-skivor, tandfyllningsmaterial, kameraskal, epoxyfärger, epoxylim, tryckfärger och kopieringspapper. Bisfenol A finns också i olika typer av matbehållare, till exempel konservburkar, enstaka artiklar för mikrovågsvärmning, genomskinliga pipmuggar och förvaringskärl samt hårda vattenflaskor som används vid sport. Det är inte längre tillåtet att sälja nappflaskor av polykarbonat eller förpackningar med lack och ytskikt som innehåller bisfenol A till barn upp till tre års ålder." -Livsmedelsverket

Det ska gå att läsa sin journal på internet

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig

Gårdsförsäljning av alkohol ska vara tillåtet

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig

Höga nivåer av transfetter i livsmedel ska förbjudas

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig

Ickemedicinsk omskärelse av barn ska vara tillåtet

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig

Kostnader för tandvård ska ingå i samma högkostnadsskydd som sjukvård

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig
Högkostnadsskydd är en allmän förmån som innebär att man blir skyddad från alltför höga egna utgifter för sjukvård. Högkostnadsskyddet omfattar alla svenska medborgare.

Landstingen ska kunna införa sprututbytesprogram

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig
"Sprutbyte (sprututbytesverksamhet) är en verksamhet där använda sprutor och kanyler byts ut mot nya, oanvända, i syfte att förebygga spridning av hivinfektion och andra blodburna infektioner bland personer som missbrukar narkotika."

Papperslösa flyktingar ska ha rätt till betald vård

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig
Vården skulle då betalas av svenska staten.

Patienter ska ha rätt till dödshjälp

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig

Sverige ska ha ett centralt abortregister

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig

Tandvård ska ingå i sjukförsäkringen

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig

Vården ska få mer pengar till att förebygga ohälsa

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig

Användningen av tobak ska minska i Sverige

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig

Det administrativa arbetet för läkare och sjuksköterskor ska minskas

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig