Partisk.nu använder sig av cookies för att kunna anpassa tjänsten efter besökarens behov, hantera quiz, anpassa sidan och samla in anonym statistik. Vi använder inga tredjepartscookies och lämnar varken ut eller sparar uppgifter om besökare.

Vi sparar inga personuppgifter utan uttalat samtycke och anonymiserar loggar.

Läs mer om våran dataskyddspolicy.

Enkla quizen

A-kassan ska vara obligatorisk

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig
En obligatorisk a-kassa sitter ofta ihop med att a-kassan ska skötas av staten.

Alla gymnasieprogram ska leda till högskolebehörighet

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig
Motståndarna menar att man ska kunna göra ett snabbare vägval till ett yrke om man går en yrkesutbildning där elever inte behöver läsa ”onödiga” teoriämnen. Förespråkarna är rädda för att studenter väljer bort något som skapar en återvändsgränd om man skulle ångra sig senare i livet. Valet sker tidigt och unga människor kan ha svårt att veta hur de ska göra sina val så tidigt.

Asylvisum ska kunna sökas utanför EU:s gränser

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig
EU har en mängd ambassader runt om i världen. Detta förslag skulle göra det möjligt att söka asyl i ett EU-land utan att befinna sig på plats. EU har även tillfälliga kontor i flyktinglänger där man då skulle kunna söka asyl genom.

Barnkonvention ska förbli svensk lag

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig
Barnkonventionen antogs av FN:s generalförsamling den 20 november 1989 och går igenom fyra huvudprinciper som alla barn ska ha rätt till.
http://unicef.se/barnkonventionen

Bensinskatten ska höjas

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig

Det ska vara samma skatt på pension och lön

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig
Pensionen är en inkomst som man får efter att man slutat lönearbeta. Man har själv betalat in till sin pension genom att avstå delar av lönen. För de flesta innebär pensioneringen en halvering av den inkomst man hade när man arbetade. Därför tycker många att skatten bör vara lägre på pensionen än på lönen man har när man arbetar.

EU ska utvecklas mot en federation

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig
En federation, förbundsstat eller politisk union är en sammanslutning av självbestämmande stater. Om EU blev en federation skulle det innebära att mer makt flyttas bort från medlemsländerna. Exempel på federationer är USA, Ryssland och Australien.

Estetiska ämnen ska vara obligatoriskt på gymnasiet

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig
Idag är det inte obligatoriskt att läsa estetiska ämnen på gymnasiet

Ett tredje juridiskt kön ska införas

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig
Detta skulle göra att en person kan identifiera sig som man, kvinna eller övrigt/annat till exempel vid kontakt med myndigheter.

Fildelning av upphovsrättsskyddat material för privat bruk ska vara tillåtet

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig
Fildelning omfattar både upp- och nedladdning av filer.

Friskolor ska få gå med vinst

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig

Förmögenhetsskatten ska återinföras

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig
Förmögenhetsskatt är en löpande beskattning av förmögenhet, baserad på förmögenhetens storlek oberoende av dess avkastning. Denna form av skatt avskaffades i Sverige år 2007.

Föräldrapenningen ska vara kvoterad

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig
Idag är föräldrarpenningen kvoterad så att varje förälder har ett visst antal dagar öronmärkta som inte går att överlåta till den andra föräldern.

Gårdsförsäljning av alkohol ska vara tillåtet

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig

Invandringen ska minska

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig

Kvotering ska kunna användas

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig
"Kvotering är en särbehandling som innebär att en andel av positionerna på till exempel en arbetsplats, en beslutande församling eller en utbildning, reserveras för en speciell grupp. Begreppet syftar framför allt på kvotering grundad på egenskaper som kön, hudfärg, etnicitet, funktionsnedsättning eller samhällsklass." -Wikipedia

Kärnkraften ska avvecklas

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig

Lärare ska förbjudas från att bära heltäckande slöja

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig

Monarkin ska avskaffas

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig
Monarki innebär för Sverige att vi har en kung eller drottning som statschef.

Religiösa inslag i skolan ska vara tillåtet

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig
Detta kan t ex innebära att skolavslutningen hålls av en präst i kyrkan eller att bön är en del av undervisningen.

Rut-avdraget ska avskaffas

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig

Skolan ska förstatligas

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig
De som vill förstatliga skolan, alltså ge staten ansvaret, anser att det är det enda sättet att garantera likvärdigheten mellan alla landets skolor och utbildningar. Det finns också ett stort missnöje med hur kommunerna har hanterat sitt ansvar efter kommunaliseringen 1991. Många tror att staten skulle kunna ge tillbaka statusen och höja lönerna för lärarna, och det vore en tydlig markering av att utbildning är en mycket viktig angelägenhet för alla om staten tog tillbaka ansvaret.

Sverige ska gå med i NATO

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig

Tiggeri ska förbjudas

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig

Vinster i välfärden ska vara tillåtet

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig

Värnplikten ska avskaffas

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig
Värnplikt innebär att en viss del av befolkningen är skyldiga att tjänstgöra i landets försvar. De som önskar värnplikten tillbaka anser att det nuvarande systemet med en sorts yrkesarmé har lett till att Sverige inte längre kan försvaras, utan att den militära styrkan mest använts för uppdrag utomlands.

Vårdnadsbidraget ska avskaffas

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig