Partisk.nu använder sig av cookies för att kunna anpassa tjänsten efter besökarens behov, hantera quiz, anpassa sidan och samla in anonym statistik. Vi använder inga tredjepartscookies och lämnar varken ut eller sparar uppgifter om besökare.

Vi sparar inga personuppgifter utan uttalat samtycke och anonymiserar loggar.

Läs mer om våran dataskyddspolicy.

Äldre och Pension

Alla som vill och orkar ska få jobba efter de fyllt 67 år

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig

Det ska vara samma skatt på pension och lön

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig
Pensionen är en inkomst som man får efter att man slutat lönearbeta. Man har själv betalat in till sin pension genom att avstå delar av lönen. För de flesta innebär pensioneringen en halvering av den inkomst man hade när man arbetade. Därför tycker många att skatten bör vara lägre på pensionen än på lönen man har när man arbetar.

Lag Om Valfrihetssystem inom äldrevården ska införas i alla kommuner

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig
Lagen om valfrihetssystem (LOV) trädde i kraft den 1 januari 2009. LOV reglerar vad som ska gälla när upphandlande myndigheter konkurrensutsätter delar av sin verksamhet genom att överlåta till brukaren att välja utförare bland leverantörer i ett valfrihetssystem. - Konkurrensverket

Man ska ha rätt att arbeta tills man är 69 år gammal

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig
Idag har man endast rätt att jobba tills man är 67 år. Efter det kan arbetsgivaren säga upp personen på grund av för hög ålder.

Maten till skola och äldreomsorg ska köpas från lokala bönder

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig

Pensionsåldern ska höjas till 71 år för de som vill

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig
Idag har man rätt att jobba tills man är 67 år. https://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%85lderspension_i_Sverige

RUT-avdraget ska utökas för personer över 75 år

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig

Sista länken ska återinföras

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig
"Sista länken" handlar om att äldre utan anhöriga ska få stanna kvar i Sverige

Skatten på pension ska sänkas

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig

Antalet trygghetsboenden ska öka

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig

Parboendegaranti ska införas

Ditt svar
Hur viktig är frågan? Inte viktig Väldigt viktig
Parboendegaranti innebär att äldre par som har levt tillsammans ska ha möjlighet att bo ihop även om den ena blir sjuk och i behov av äldrevården.