Tjänsten har lagts ned på grund av brist på demokrati