Partisk.nu använder sig av cookies för att kunna anpassa tjänsten efter besökarens behov, hantera quiz, anpassa sidan och samla in anonym statistik. Vi använder inga tredjepartscookies och lämnar varken ut eller sparar uppgifter om besökare.

Vi sparar inga personuppgifter utan uttalat samtycke och anonymiserar loggar.

Läs mer om våran dataskyddspolicy.

Piratpartiet tycker att Whistleblowers ska skyddas

Obs, detta svar kan vara inaktuellt

"En ”visselblåsarlag” bör införas, som kompletterar ”Lex Sarah” genom att ålägga tjänstemän och andra anställda i all offentlig och offentligt finansierad verksamhet att anmäla missförhållanden både till de egna cheferna och till en oberoende granskningsmyndighet. Förföljelse på grund av att man är en ”whistleblower” ska räknas som flyktingsskäl." Källa

Senast uppdaterad 2014-03-13