Partisk.nu använder sig av cookies för att kunna anpassa tjänsten efter besökarens behov, hantera quiz, anpassa sidan och samla in anonym statistik. Vi använder inga tredjepartscookies och lämnar varken ut eller sparar uppgifter om besökare.

Vi sparar inga personuppgifter utan uttalat samtycke och anonymiserar loggar.

Läs mer om våran dataskyddspolicy.

Kristdemokraterna tycker att Utsläppsrätter ska tilldelas via auktion

Obs, detta svar kan vara inaktuellt

"Utsläppsrätterna bör auktioneras ut och överskottet från tidigare åtagandeperioder annulleras." Källa

Senast uppdaterad 2013-04-14