Partisk.nu använder sig av cookies för att kunna anpassa tjänsten efter besökarens behov, hantera quiz, anpassa sidan och samla in anonym statistik. Vi använder inga tredjepartscookies och lämnar varken ut eller sparar uppgifter om besökare.

Vi sparar inga personuppgifter utan uttalat samtycke och anonymiserar loggar.

Läs mer om våran dataskyddspolicy.

Sverigedemokraterna tycker inte att Utbildning på universitet och högskola ska vara avgiftsfri för utomeuropeiska studenter

Obs, detta svar kan vara inaktuellt

"Sverigedemokraterna vill behålla studieavgifterna för utomeuropeiska studenter. Enligt Robert Stenkvist, politisk sekreterare, anser partiet att stipendiesystemet bör utvärderas och hoppas att ett välfungerande system leder till fruktbart utbyte med andra länder." Källa

Senast uppdaterad 2012-12-31