Partisk.nu använder sig av cookies för att kunna anpassa tjänsten efter besökarens behov, hantera quiz, anpassa sidan och samla in anonym statistik. Vi använder inga tredjepartscookies och lämnar varken ut eller sparar uppgifter om besökare.

Vi sparar inga personuppgifter utan uttalat samtycke och anonymiserar loggar.

Läs mer om våran dataskyddspolicy.

Moderaterna tycker att uppskovstaket för reavinsten ska tas bort

"Slopat uppskovstak för reavinstskatten och beskattning först när man lämnar det ägda boendet." Källa

Senast uppdaterad 2018-01-07