Partisk.nu använder sig av cookies för att kunna anpassa tjänsten efter besökarens behov, hantera quiz, anpassa sidan och samla in anonym statistik. Vi använder inga tredjepartscookies och lämnar varken ut eller sparar uppgifter om besökare.

Vi sparar inga personuppgifter utan uttalat samtycke och anonymiserar loggar.

Läs mer om våran dataskyddspolicy.

Liberalerna tycker att tvåårsprövningarna i den statliga assistansersättningen ska avskaffas

"Avskaffa de schablonmässiga tvåårsomprövningarna i den statliga assistansersättningen." Källa

Senast uppdaterad 2018-01-07