Partisk.nu använder sig av cookies för att kunna anpassa tjänsten efter besökarens behov, hantera quiz, anpassa sidan och samla in anonym statistik. Vi använder inga tredjepartscookies och lämnar varken ut eller sparar uppgifter om besökare.

Vi sparar inga personuppgifter utan uttalat samtycke och anonymiserar loggar.

Läs mer om våran dataskyddspolicy.

Junilistan tycker att Turkiet ska tillåtas gå med i EU

Obs, detta svar kan vara inaktuellt

"Junilistan anser att Turkiet ska kunna bli medlem i EU i framtiden, förutsatt att landet fullt ut respekterar EU:s Köpenhamnskriterier för medlemskap och därmed har stabila institutioner som garanterar demokrati, mänskliga rättigheter, en fungerande rättstat och skydd för minoriteter." s. 2 valplattform 2009 Källa

Senast uppdaterad 2009-05-31