Partisk.nu använder sig av cookies för att kunna anpassa tjänsten efter besökarens behov, hantera quiz, anpassa sidan och samla in anonym statistik. Vi använder inga tredjepartscookies och lämnar varken ut eller sparar uppgifter om besökare.

Vi sparar inga personuppgifter utan uttalat samtycke och anonymiserar loggar.

Läs mer om våran dataskyddspolicy.

Alternativ för sverige tycker att tjänstemannaansvar ska återinföras

Skolledningar som struntar i detta ska hållas personligt ansvariga i enlighet med det tjänstemannaansvar vi vill återinföra. Källa

Senast uppdaterad 2018-08-29