Partisk.nu använder sig av cookies för att kunna anpassa tjänsten efter besökarens behov, hantera quiz, anpassa sidan och samla in anonym statistik. Vi använder inga tredjepartscookies och lämnar varken ut eller sparar uppgifter om besökare.

Vi sparar inga personuppgifter utan uttalat samtycke och anonymiserar loggar.

Läs mer om våran dataskyddspolicy.

Alternativ för sverige tycker att tiggeri ska vara lagligt för Svenska medborgare

Det är aldrig förbjudet för en utsatt svensk att stå med mössan i hand, men situationen är alltjämt problematisk och vi vill se en nollvision mot inhemskt tiggeri med omfattande social hjälp för att den tiggande ska kunna förändra sin livssituation. Källa

Senast uppdaterad 2018-08-29