Partisk.nu använder sig av cookies för att kunna anpassa tjänsten efter besökarens behov, hantera quiz, anpassa sidan och samla in anonym statistik. Vi använder inga tredjepartscookies och lämnar varken ut eller sparar uppgifter om besökare.

Vi sparar inga personuppgifter utan uttalat samtycke och anonymiserar loggar.

Läs mer om våran dataskyddspolicy.

Feministiskt initiativ tycker att Teckenspråk ska klassas som svenskt minoritetsspråk

"Vi anser även att svenskt teckenspråk ska omfattas av modersmålsundervisning och att språket ska klassas som svenskt minoritetsspråk." Källa

Senast uppdaterad 2017-05-14