Partisk.nu använder sig av cookies för att kunna anpassa tjänsten efter besökarens behov, hantera quiz, anpassa sidan och samla in anonym statistik. Vi använder inga tredjepartscookies och lämnar varken ut eller sparar uppgifter om besökare.

Vi sparar inga personuppgifter utan uttalat samtycke och anonymiserar loggar.

Läs mer om våran dataskyddspolicy.

Alternativ för sverige tycker att Sverige ska teckna tredjelandsavtal som kan ta emot illegala invandrare från Sverige som inte kan återvända hem

Därför vill vi att Sverige tecknar avtal med tredje land som, i utbyte mot ekonomisk kompensation, förbinder sig att ta emot illegala invandrare från Sverige som inte kan återvända hem Källa

Senast uppdaterad 2018-08-29