Partisk.nu använder sig av cookies för att kunna anpassa tjänsten efter besökarens behov, hantera quiz, anpassa sidan och samla in anonym statistik. Vi använder inga tredjepartscookies och lämnar varken ut eller sparar uppgifter om besökare.

Vi sparar inga personuppgifter utan uttalat samtycke och anonymiserar loggar.

Läs mer om våran dataskyddspolicy.

Junilistan tycker inte att Sverige ska införa euro som valuta

Obs, detta svar kan vara inaktuellt

"Svenska folkets rungande nej till euron i folkomröstningen 2003 var ett klokt beslut som har tjänat oss väl. Men Sverige är formellt bundet av EU-fördraget att byta kronan mot euron. Junilistan vill att Sverige, liksom Storbritannien och Danmark, ska ha ett tydligt formellt undantag, så att vi inte i framtiden kan påtvingas euron i strid med folkviljan." Källa

Senast uppdaterad 2014-03-01