Partisk.nu använder sig av cookies för att kunna anpassa tjänsten efter besökarens behov, hantera quiz, anpassa sidan och samla in anonym statistik. Vi använder inga tredjepartscookies och lämnar varken ut eller sparar uppgifter om besökare.

Vi sparar inga personuppgifter utan uttalat samtycke och anonymiserar loggar.

Läs mer om våran dataskyddspolicy.

Alternativ för sverige tycker att Sverige ska ha ett fosilfritt elsystem

Sveriges målsättning om fossilfrihet är positivt för vår miljö och vår hälsa Källa

Senast uppdaterad 2018-08-29