Partisk.nu använder sig av cookies för att kunna anpassa tjänsten efter besökarens behov, hantera quiz, anpassa sidan och samla in anonym statistik. Vi använder inga tredjepartscookies och lämnar varken ut eller sparar uppgifter om besökare.

Vi sparar inga personuppgifter utan uttalat samtycke och anonymiserar loggar.

Läs mer om våran dataskyddspolicy.

Moderaterna tycker inte att Sverige ska gå ur EU

Obs, detta svar kan vara inaktuellt

"EU är världens mest framgångsrika samarbete mellan självständiga demokratiska länder. Samtidigt är det viktigt att samarbetet används på rätt sätt och att det finns tydliga gränser för vad unionen ska ta sig för. Det nationella självbestämmandet ska värnas och EU ska koncentrera sig på gemensamma frågor som länderna inte kan lösa på egen hand." Källa

Senast uppdaterad 2012-06-27