Partisk.nu använder sig av cookies för att kunna anpassa tjänsten efter besökarens behov, hantera quiz, anpassa sidan och samla in anonym statistik. Vi använder inga tredjepartscookies och lämnar varken ut eller sparar uppgifter om besökare.

Vi sparar inga personuppgifter utan uttalat samtycke och anonymiserar loggar.

Läs mer om våran dataskyddspolicy.

Junilistan tycker inte att Sverige ska gå ur EU

Obs, detta svar kan vara inaktuellt

"Junilistan vill inte gå ur EU men motsätter sig den överstatlighet som de menar blir allt tydligare - speciellt genom den nya författningen som bland annat innebär en gemansam krisgmakt, en president och en egen utrikesminister." Källa

Senast uppdaterad 2004-09-11