Partisk.nu använder sig av cookies för att kunna anpassa tjänsten efter besökarens behov, hantera quiz, anpassa sidan och samla in anonym statistik. Vi använder inga tredjepartscookies och lämnar varken ut eller sparar uppgifter om besökare.

Vi sparar inga personuppgifter utan uttalat samtycke och anonymiserar loggar.

Läs mer om våran dataskyddspolicy.

Alternativ för sverige tycker att Sverige ska avskaffa den feministiska utrikespolitiken

Vi vill ersätta den så kallade “feministiska utrikespolitiken” med en vuxen utrikespolitik som i varje givet läge tillvaratar Sveriges intressen Källa

Senast uppdaterad 2018-08-29