Partisk.nu använder sig av cookies för att kunna anpassa tjänsten efter besökarens behov, hantera quiz, anpassa sidan och samla in anonym statistik. Vi använder inga tredjepartscookies och lämnar varken ut eller sparar uppgifter om besökare.

Vi sparar inga personuppgifter utan uttalat samtycke och anonymiserar loggar.

Läs mer om våran dataskyddspolicy.

Alternativ för sverige tycker att Sverige ska öka antalet värnpliktiga till tidigare nivåer

Den långsiktiga ambitionen ska vara att gradvis öka antalet värnpliktiga så att i storleksordningen 70-80 procent av varje kull gör värnplikten, motsvarande den nivå som Sverige tidigare haft, vilket skulle innebära omkring 40 000 värnpliktiga per år. Källa

Senast uppdaterad 2018-08-29