Partisk.nu använder sig av cookies för att kunna anpassa tjänsten efter besökarens behov, hantera quiz, anpassa sidan och samla in anonym statistik. Vi använder inga tredjepartscookies och lämnar varken ut eller sparar uppgifter om besökare.

Vi sparar inga personuppgifter utan uttalat samtycke och anonymiserar loggar.

Läs mer om våran dataskyddspolicy.

Moderaterna tycker inte att Straffet för hot mot politiker ska skärpas

"Den borgerliga alliansregeringen är dock inte enig i frågan. Justitieminister Beatrice Ask har hittills ansett att nuvarande lagstiftning räcker" Källa

Senast uppdaterad 2014-01-16