Partisk.nu använder sig av cookies för att kunna anpassa tjänsten efter besökarens behov, hantera quiz, anpassa sidan och samla in anonym statistik. Vi använder inga tredjepartscookies och lämnar varken ut eller sparar uppgifter om besökare.

Vi sparar inga personuppgifter utan uttalat samtycke och anonymiserar loggar.

Läs mer om våran dataskyddspolicy.

Liberalerna tycker att Straffet för hot mot politiker ska skärpas

"Det är bara några i raden av fall som gör att demokratiminister Birgitta Ohlsson (FP) vill se hårdare straff för hot och våld mot politiker." Källa

Senast uppdaterad 2014-01-16