Partisk.nu använder sig av cookies för att kunna anpassa tjänsten efter besökarens behov, hantera quiz, anpassa sidan och samla in anonym statistik. Vi använder inga tredjepartscookies och lämnar varken ut eller sparar uppgifter om besökare.

Vi sparar inga personuppgifter utan uttalat samtycke och anonymiserar loggar.

Läs mer om våran dataskyddspolicy.

Moderaterna tycker att Straffet för grovt vapenbrott ska höjas

"Regeringen föreslår att straffminimum för grovt vapenbrott höjs till fängelse i ett år och att det införs en särskild straffskala för synnerligen grovt vapenbrott." Källa

Senast uppdaterad 2013-12-05