Partisk.nu använder sig av cookies för att kunna anpassa tjänsten efter besökarens behov, hantera quiz, anpassa sidan och samla in anonym statistik. Vi använder inga tredjepartscookies och lämnar varken ut eller sparar uppgifter om besökare.

Vi sparar inga personuppgifter utan uttalat samtycke och anonymiserar loggar.

Läs mer om våran dataskyddspolicy.

Vänsterpartiet tycker att straffen för brott riktade mot personer på grund av sexuell läggning eller könsidentitet ska skärpas

Obs, detta svar kan vara inaktuellt

"Vänsterpartiet vill skärpa straffen för brott riktade mot personer på grund av sexuell läggning eller könsidentitet." Källa

Senast uppdaterad 2014-02-18