Partisk.nu använder sig av cookies för att kunna anpassa tjänsten efter besökarens behov, hantera quiz, anpassa sidan och samla in anonym statistik. Vi använder inga tredjepartscookies och lämnar varken ut eller sparar uppgifter om besökare.

Vi sparar inga personuppgifter utan uttalat samtycke och anonymiserar loggar.

Läs mer om våran dataskyddspolicy.

Alternativ för sverige tycker att straffarbete ska kunna användas i fängelser

Budgeten för de intagnas matkostnader behöver sänkas och möjligheten att arbeta för att tjäna pengar tas bort. Istället bör straffarbete kunna införas där de kriminella, i den mån det går, utför samhällsnyttiga åtgärder som exempelvis städning eller sanering av klotter. Källa

Senast uppdaterad 2018-08-29