Partisk.nu använder sig av cookies för att kunna anpassa tjänsten efter besökarens behov, hantera quiz, anpassa sidan och samla in anonym statistik. Vi använder inga tredjepartscookies och lämnar varken ut eller sparar uppgifter om besökare.

Vi sparar inga personuppgifter utan uttalat samtycke och anonymiserar loggar.

Läs mer om våran dataskyddspolicy.

Centerpartiet tycker att skatten på egenproducerad förnybar el ska sänkas

"Den sänkta skatten på egenproducerad förnybar el kommer att bidra till att öka andelen förnybar el och att stärka konsumenternas ställning på energimarknaden. Med skatteavdraget blir mer lönsamt och attraktivt, framför allt för många enskilda fastighetsägare, att bli sin egen elproducent genom att installera i småskalig förnybar el, som solel och vindkraft." Källa

Senast uppdaterad 2018-01-07