Partisk.nu använder sig av cookies för att kunna anpassa tjänsten efter besökarens behov, hantera quiz, anpassa sidan och samla in anonym statistik. Vi använder inga tredjepartscookies och lämnar varken ut eller sparar uppgifter om besökare.

Vi sparar inga personuppgifter utan uttalat samtycke och anonymiserar loggar.

Läs mer om våran dataskyddspolicy.

Feministiskt initiativ tycker inte att Skatteavdrag för gåvor till ideella organisationer ska tillåtas

"Men är det rimligt att våra gemensamma skattemedel går till att subventionera gåvor mer resursstarka medborgare väljer att ge? Vi menar att det rimliga i stället är att kommuner och stat tillförsäkrar likvärdighet och kontinuitet. " Källa

Senast uppdaterad 2014-01-16