Partisk.nu använder sig av cookies för att kunna anpassa tjänsten efter besökarens behov, hantera quiz, anpassa sidan och samla in anonym statistik. Vi använder inga tredjepartscookies och lämnar varken ut eller sparar uppgifter om besökare.

Vi sparar inga personuppgifter utan uttalat samtycke och anonymiserar loggar.

Läs mer om våran dataskyddspolicy.

Alternativ för sverige tycker att rymningar från fängelser ska kriminaliseras

Alternativ för Sverige anser att gott beteende ska premieras och dåligt beteende bestraffas och är därför av uppfattningen att rymningar bör kriminaliseras. Källa

Senast uppdaterad 2018-08-29