Partisk.nu använder sig av cookies för att kunna anpassa tjänsten efter besökarens behov, hantera quiz, anpassa sidan och samla in anonym statistik. Vi använder inga tredjepartscookies och lämnar varken ut eller sparar uppgifter om besökare.

Vi sparar inga personuppgifter utan uttalat samtycke och anonymiserar loggar.

Läs mer om våran dataskyddspolicy.

Alternativ för sverige tycker att RUT-utredningar ska offentliggöras per automatik

Vi vill även att alla RUT-utredningar automatiskt ska offentliggöras och att de mandatfördelade medlen ska följa och disponeras av ledamoten, inte partiet. Källa

Senast uppdaterad 2018-08-29