Partisk.nu använder sig av cookies för att kunna anpassa tjänsten efter besökarens behov, hantera quiz, anpassa sidan och samla in anonym statistik. Vi använder inga tredjepartscookies och lämnar varken ut eller sparar uppgifter om besökare.

Vi sparar inga personuppgifter utan uttalat samtycke och anonymiserar loggar.

Läs mer om våran dataskyddspolicy.

Alternativ för sverige tycker att riksdagsutskottens möten ska i regel vara offentliga

Alternativ för Sverige vill bryta riksdagsutskottens skyddade verkstad och istället göra alla utskottsmöten offentliga såvida inte exceptionella omständigheter föreligger, såsom hot mot rikets säkerhet Källa

Senast uppdaterad 2018-08-29