Partisk.nu använder sig av cookies för att kunna anpassa tjänsten efter besökarens behov, hantera quiz, anpassa sidan och samla in anonym statistik. Vi använder inga tredjepartscookies och lämnar varken ut eller sparar uppgifter om besökare.

Vi sparar inga personuppgifter utan uttalat samtycke och anonymiserar loggar.

Läs mer om våran dataskyddspolicy.

Alternativ för sverige tycker att rektorer ska vara lärare i grunden

Vi menar att rektorer ska ha gedigen kunskap av skolan, och självklart själva ska vara lärare i grunden. Detta skulle ytterligare hjälpa till att uppvärdera läraryrket. Källa

Senast uppdaterad 2018-08-29