Partisk.nu använder sig av cookies för att kunna anpassa tjänsten efter besökarens behov, hantera quiz, anpassa sidan och samla in anonym statistik. Vi använder inga tredjepartscookies och lämnar varken ut eller sparar uppgifter om besökare.

Vi sparar inga personuppgifter utan uttalat samtycke och anonymiserar loggar.

Läs mer om våran dataskyddspolicy.

Moderaterna tycker att reglerna kring anhöriginvandring ska skärpas

Obs, detta svar kan vara inaktuellt

"Dagens regler tillåter alltför många undantag, endast en procent av anknytningspersonerna omfattas idag av kravet. Vi vill se en utökning av omfattningen på kravet och vi har för närvarande en arbetsgrupp för migration, integration och diskriminering diskuterar nu hur man kan uppnå en bra balans." Källa

Senast uppdaterad 2013-10-01