Partisk.nu använder sig av cookies för att kunna anpassa tjänsten efter besökarens behov, hantera quiz, anpassa sidan och samla in anonym statistik. Vi använder inga tredjepartscookies och lämnar varken ut eller sparar uppgifter om besökare.

Vi sparar inga personuppgifter utan uttalat samtycke och anonymiserar loggar.

Läs mer om våran dataskyddspolicy.

Vänsterpartiet tycker att privata förskolor endast ska få drivas om de är utan vinstintresse

"Vänsterpartiet vill att de enda enskilda förskolor som ska tillåtas är sådana som drivs utan vinstsyfte och det överskott som görs ska återinvesteras i verksamheten." Källa

Senast uppdaterad 2018-01-07