Partisk.nu använder sig av cookies för att kunna anpassa tjänsten efter besökarens behov, hantera quiz, anpassa sidan och samla in anonym statistik. Vi använder inga tredjepartscookies och lämnar varken ut eller sparar uppgifter om besökare.

Vi sparar inga personuppgifter utan uttalat samtycke och anonymiserar loggar.

Läs mer om våran dataskyddspolicy.

Alternativ för sverige tycker att polisens löner ska höjas

I samband med att de grundläggande kraven för att bli polis skärps behöver också polislönerna kraftigt höjas för att locka fler lämpade män och kvinnor att bli poliser. Källa

Senast uppdaterad 2018-08-29