Partisk.nu använder sig av cookies för att kunna anpassa tjänsten efter besökarens behov, hantera quiz, anpassa sidan och samla in anonym statistik. Vi använder inga tredjepartscookies och lämnar varken ut eller sparar uppgifter om besökare.

Vi sparar inga personuppgifter utan uttalat samtycke och anonymiserar loggar.

Läs mer om våran dataskyddspolicy.

Liberalerna tycker att Offer för människohandel ska få permanent uppehållstillstånd i Sverige

Obs, detta svar kan vara inaktuellt

"Ge fler offer för människohandeln permanent uppehållstillstånd i Sverige." Källa

Senast uppdaterad 2013-12-31