Partisk.nu använder sig av cookies för att kunna anpassa tjänsten efter besökarens behov, hantera quiz, anpassa sidan och samla in anonym statistik. Vi använder inga tredjepartscookies och lämnar varken ut eller sparar uppgifter om besökare.

Vi sparar inga personuppgifter utan uttalat samtycke och anonymiserar loggar.

Läs mer om våran dataskyddspolicy.

Miljöpartiet tycker att Offentlighetsprincipen ska stärkas

Obs, detta svar kan vara inaktuellt

"Därför måste riksdagen ge regeringen i uppdrag att i förhandlingsarbetet inom EU vidta särskilda insatser för att förbättra skyddet av bl.a. offentlighetsprincipen." Källa

Senast uppdaterad 2013-10-01