Partisk.nu använder sig av cookies för att kunna anpassa tjänsten efter besökarens behov, hantera quiz, anpassa sidan och samla in anonym statistik. Vi använder inga tredjepartscookies och lämnar varken ut eller sparar uppgifter om besökare.

Vi sparar inga personuppgifter utan uttalat samtycke och anonymiserar loggar.

Läs mer om våran dataskyddspolicy.

Alternativ för sverige tycker att Offentlighetsprincipen ska gälla företag vars verksamhet betalas med skattemedel

Vi menar att det är självklart att även statligt ägda företag ska omfattas av offentlighetsprincipen, såsom till exempel SVT och Visit Sweden – något som idag inte är fallet. Källa

Senast uppdaterad 2018-08-29