Partisk.nu använder sig av cookies för att kunna anpassa tjänsten efter besökarens behov, hantera quiz, anpassa sidan och samla in anonym statistik. Vi använder inga tredjepartscookies och lämnar varken ut eller sparar uppgifter om besökare.

Vi sparar inga personuppgifter utan uttalat samtycke och anonymiserar loggar.

Läs mer om våran dataskyddspolicy.

Liberalerna tycker att Nationella prov ska rättas centralt eller av en annan skola

"Minska lärarnas administrationsbörda, med till exempel lärarassistenter och central rättning av de nationella proven." Källa

Senast uppdaterad 2018-01-07