Partisk.nu använder sig av cookies för att kunna anpassa tjänsten efter besökarens behov, hantera quiz, anpassa sidan och samla in anonym statistik. Vi använder inga tredjepartscookies och lämnar varken ut eller sparar uppgifter om besökare.

Vi sparar inga personuppgifter utan uttalat samtycke och anonymiserar loggar.

Läs mer om våran dataskyddspolicy.

Moderaterna tycker att lovskola ska vara obligatoriskt för elever som skolan bedömer är i behov av extra undervisning

"Obligatorisk lovskola för de elever som skolan bedömer är i behov av extra undervisning." Källa

Senast uppdaterad 2018-01-07