Partisk.nu använder sig av cookies för att kunna anpassa tjänsten efter besökarens behov, hantera quiz, anpassa sidan och samla in anonym statistik. Vi använder inga tredjepartscookies och lämnar varken ut eller sparar uppgifter om besökare.

Vi sparar inga personuppgifter utan uttalat samtycke och anonymiserar loggar.

Läs mer om våran dataskyddspolicy.

Alternativ för sverige tycker att ledamotsarvodet för politiker ska vara kopplat till närvaro i riksdagen

Vi vill att ledamotsarvodet ska vara kopplat till närvaro i riksdagen. Inget annat arbete ger full lön utan krav på arbetsinsats, och detta ska gälla även våra folkvalda. Källa

Senast uppdaterad 2018-08-29