Partisk.nu använder sig av cookies för att kunna anpassa tjänsten efter besökarens behov, hantera quiz, anpassa sidan och samla in anonym statistik. Vi använder inga tredjepartscookies och lämnar varken ut eller sparar uppgifter om besökare.

Vi sparar inga personuppgifter utan uttalat samtycke och anonymiserar loggar.

Läs mer om våran dataskyddspolicy.

Centerpartiet tycker att LAS ska grundas på kompetens istället för anställningstid

"Centerpartiet vill: [...] Att LAS (lagen om anställningsskydd) ska utgå från vilken kompetens de anställda har istället för hur länge man jobbat" Källa

Senast uppdaterad 2018-01-07