Partisk.nu använder sig av cookies för att kunna anpassa tjänsten efter besökarens behov, hantera quiz, anpassa sidan och samla in anonym statistik. Vi använder inga tredjepartscookies och lämnar varken ut eller sparar uppgifter om besökare.

Vi sparar inga personuppgifter utan uttalat samtycke och anonymiserar loggar.

Läs mer om våran dataskyddspolicy.

Vänsterpartiet tycker att Lagen om valfrihetssystem ska avskaffas

"Vi vill också avskaffa lagen om valfrihetssystem, LOV, som har inneburit fri etableringsrätt för privata vårdföretag." Källa

Senast uppdaterad 2018-01-07