Partisk.nu använder sig av cookies för att kunna anpassa tjänsten efter besökarens behov, hantera quiz, anpassa sidan och samla in anonym statistik. Vi använder inga tredjepartscookies och lämnar varken ut eller sparar uppgifter om besökare.

Vi sparar inga personuppgifter utan uttalat samtycke och anonymiserar loggar.

Läs mer om våran dataskyddspolicy.

Centerpartiet tycker att Lag Om Valfrihetssystem inom äldrevården ska införas i alla kommuner

Obs, detta svar kan vara inaktuellt

"Utöka människors möjlighet till självbestämmande genom att införa LOV, lagen om valfrihetssystem, i alla kommuner." Källa

Senast uppdaterad 2013-12-31