Partisk.nu använder sig av cookies för att kunna anpassa tjänsten efter besökarens behov, hantera quiz, anpassa sidan och samla in anonym statistik. Vi använder inga tredjepartscookies och lämnar varken ut eller sparar uppgifter om besökare.

Vi sparar inga personuppgifter utan uttalat samtycke och anonymiserar loggar.

Läs mer om våran dataskyddspolicy.

Alternativ för sverige tycker att läroplanerna ska innehålla tydliga kunskapskrav

Alternativ för Sverige menar att läroplanerna måste göras mer konkreta, med mål som man enkelt kan mäta resultatet mot. Från att eleven ska förstå vad denne förväntas prestera, till läraren som ska uppfylla de stipulerade målen är tydlighet av yttersta vikt. Källa

Senast uppdaterad 2018-08-29