Partisk.nu använder sig av cookies för att kunna anpassa tjänsten efter besökarens behov, hantera quiz, anpassa sidan och samla in anonym statistik. Vi använder inga tredjepartscookies och lämnar varken ut eller sparar uppgifter om besökare.

Vi sparar inga personuppgifter utan uttalat samtycke och anonymiserar loggar.

Läs mer om våran dataskyddspolicy.

Alternativ för sverige tycker att lärares löner ska ligga över medianlönen

För att duktiga studenter ska välja lärarutbildningen, och för att lärare ska stanna kvar i sitt yrke, så krävs det att lärarlönerna ligger klart över medianlönen och att löneutvecklingen i läraryrket är god även över tid. Källa

Senast uppdaterad 2018-08-29