Partisk.nu använder sig av cookies för att kunna anpassa tjänsten efter besökarens behov, hantera quiz, anpassa sidan och samla in anonym statistik. Vi använder inga tredjepartscookies och lämnar varken ut eller sparar uppgifter om besökare.

Vi sparar inga personuppgifter utan uttalat samtycke och anonymiserar loggar.

Läs mer om våran dataskyddspolicy.

Alternativ för sverige tycker att läkarsekreterare ska anställas i stor omfattning på sjukhusen

För att såväl läkare som sjuksköterskor och annan vårdpersonal ska kunna ägna sig åt sitt yrke vill Alternativ för Sverige att läkarsekreterare anställs i stor omfattning Källa

Senast uppdaterad 2018-08-29